INFORMACIJA GOSPODINJSKIM ODJEMALCEM ZEMELJSKEGA PLINA O REKLAMACIJAH IN PRITOŽBAH

Odjemalec lahko reklamacijo ali pritožbo pošlje pisno na naslov Javno podjetje Plinovod d.o.o. Sevnica, Trg svobode 9, 8290 Sevnica ali po elektronski pošti na: plinovod.sevnica@siol.net   oziroma poda reklamacijo ali pritožbo ustno na zapisnik v pisarni dobavitelja.

Dobavitelj zagotovi pregleden, enostaven in brezplačen notranji postopek obravnave reklamacij ali pritožb gospodinjskih odjemalcev.

Dobavitelj je dolžan pisno odgovoriti najkasneje v roku 8 delovnih dneh od prejema reklamacije ali pritožbe in sicer tako, da bo odjemalcu pisno odgovoril na zadnji dobavitelju posredovani naslov.

Dobavitelj, v skladu z določili 2.odstavka 175. člena Energetskega zakona in zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Uradni list RS, št. 81/2015), gospodinjskim odjemalcem zagotavlja izvensodno reševanje sporov v zvezi z dobavo zemeljskega plina pred neodvisnim izvajalcem.

     
     
PLINOVOD SEVNICA - DISTRIBUTER ZEMELJSKEGA PLINA V SEVNICI
 
www.plinsevnica.si novi cenik | o nas | plinifikacija | vzdrževanje | kontakti | načrt nujnih ukrepov | splošni pogoji za dobavo in odjem plina | pritožbe odjemalcev | sistemska navodila | akt o določitvi omrežnine | pravila uporabe | domov