Plinovod Sevnica je član GIZ DZP

Gospodarsko interesno združenje za distribucijo zemeljskega plina (GIZ DZP) je organizacija s sedežem v Ljubljani. Ustanovili so jo ditributerji zemeljskega plina. Združenje promovira uporabo zemeljskega plina in zastopa interese svojih članov.

www.giz-dzp.si
     
PLINOVOD SEVNICA - DISTRIBUTER ZEMELJSKEGA PLINA V SEVNICI
 
www.plinsevnica.si novi cenik | o nas | plinifikacija | vzdrževanje | kontakti | načrt nujnih ukrepov | splošni pogoji za dobavo in odjem plina | pritožbe odjemalcev | sistemska navodila | akt o določitvi omrežnine | pravila uporabe | domov